Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Por Andalucia” zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Poznaniu 5 kwietnia 2012 roku i wpisane do KRS pod numerem 0000417179.

Zgodnie ze swą nazwą jego celem jest prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz poznania i rozpropagowania kultury i sztuki Andaluzji. Stowarzyszenie ma pomóc w realizacji tej działalności jako organizacja umocowana prawnie i administracyjnie, mająca swój statut i profil działania.

Od lat kilku interesując się najcieplejszym regionem Hiszpanii i spędzając tam część wolnego czasu, założyciele Stowarzyszenia poznali ten region i ludzi w miarę możliwości starając się żyć życiem jego mieszkańców. Fascynacja w Polsce i na świecie kulturą , obyczajami i ludźmi prowincji Andaluzja jest zauważalna i prawie wszyscy, którzy tam spędzili trochę czasu wracają do tej najbardziej hiszpańskiej części kraju iberyjskiego.

Chcielibyśmy w ramach Stowarzyszenia zorganizować szereg koncertów muzyki hiszpańskiej, kultywować taniec flamenco i muzykę gitarową, poznawać obyczaje, kuchnię i przyrodę Regionu, wzbogacając spotkania z krajem poprzez kontakty z żyjącymi w Polsce a zwłaszcza w Poznaniu Hiszpanami, w szczególności Andaluzyjczykami, których już na stałe mieszka w naszym mieści ok. 300. Fenomenem jest powstawanie w każdym dużym mieście w Polsce szkół flamenco, festiwali tańca i gitary hiszpańskiej.

Stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków zarówno polskich jak i hiszpańskich. By realizować swoje założenia, jest otwarte również na wsparcie finansowe od darczyńców, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej. Stara się także o zdobycie dotacji z instytucji do tego przeznaczonych.

GALERIA EL ARTE

Włada 7
61-615 Poznań

+48 605 665 625
elzbieta@galeriaelarte.pl

O galerii

Galeria „El Arte” powstała trochę przypadkiem. Najpierw była zarośnięta chwastem przerwa między szeregowcami na osiedlu Za Fortem. Szczęśliwym trafem udało się ją zabudować dość nowoczesnym budynkiem, w którego części znalazła się moja pracownia [...]

Projekt i realizacja: OD REKLAMY Sp. z o.o.