22 Styczeń 2019

komentarze ()

100-lecie Powstania Wielkopolskiego w galerii „El Arte”

Setna rocznica odzyskania niepodległości naszego Państwa oraz setna rocznica Powstania Wielkopolskiego wymagają upamiętnienia również w galerii. Ponieważ okoliczności tak niezwykłe wymagają niezwykłej oprawy, więc nie tylko sztuka jest obiektem naszego zainteresowania, ale także okoliczności historyczne. Wystawa prezentuje dzieła plastyczne związane z Powstaniem Wielkopolskim wykonane przez uczestników powstania Leona Prauzińskiego i Ignacego Matuszczaka.

-9 listopada 2018 roku – pierwsze spotkanie nt.” Powstanie Wielkopolskie na tle Dnia Niepodległości”. Prelekcja znanego regionalisty Pawła Andersa, krajoznawcy Witolda Gostyńskiego oraz historyka, kierownika Muzeum Wojskowego Jarosława Łuczaka, który jest kopalnią wiedzy o umundurowaniu, broni i dystynkcjach wojskowych. Obecni mogli obejrzeć zdjęcia  murali powstałych w Wielkopolsce związanych tematycznie z Powstaniem.

-28 grudnia 2018 roku – drugie spotkanie nt.” Powstanie Wielkopolskie w dokumencie i obrazie”. Doktor historii Mariusz Menz komentator filmu-dokumentu o Józefie Dowborze Muśnickim swoją obecnością uświetnił spotkanie odpowiadając na pytania zebranych i przybliżając te dni historyczne

-25 stycznia 2019 roku – trzecie i ostatnie spotkanie nt. „Hisorie powstańcze ze sztuką w tle” –  prof. historii Zbigniew Pilarczyk przedstawi sylwetki obu twórców i zarazem powstańców Leona Prauzińskiego i Ignacego Matuszczaka ich losy i historię oraz wydarzenia tego dnia sprzed stu laty. Swoją obecność zapowiedział także poeta, prezes Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Paweł Kuszczyński nagrodzony za swój ostatni zbiór wierszy „Pora słowa”. Przedstawi swój wiersz „Powstańcy Wielkopolscy”. Wieczór zakończymy pieśniami z okresu powstania, a towarzyszyć śpiewowi będzie muzyk Piotr Orliński.

Komentarze

GALERIA EL ARTE

Włada 7
61-615 Poznań

+48 605 665 625
elzbieta@galeriaelarte.pl

O galerii

Galeria „El Arte” powstała trochę przypadkiem. Najpierw była zarośnięta chwastem przerwa między szeregowcami na osiedlu Za Fortem. Szczęśliwym trafem udało się ją zabudować dość nowoczesnym budynkiem, w którego części znalazła się moja pracownia [...]

Projekt i realizacja: OD REKLAMY Sp. z o.o.